Return to site

Ilgtermiņā prostitutām ir līdzvērtīgas karjeras iespējas

 Īstermiņa prostitūtas ar līdzvērtīgas karjeras iespējām ir mūsdienu sievietes, kuras izmanto savu pieredzi, lai veidotu profesionālu prostitūcijas aktivitāšu nozari. Gadiem ilgi apciemotājam finansiālajam līdzekļu piesaistes un iespēju piedāvājuma dēļ tas ir kļuvis par legalizētu draudzīgu pakalpojumu starptautīgajā prostitūcijas nozarē. Šīs amatas veidošana atvieglo izaicinājumu risināšanu un vides uzlabošanu prostitūciju skartajās lokalitātēs. Kopš prostitūcija kļuvusi par pieņemamu aktivitāti daudzās valstīs, to mehānismi ir sarežģīti un to ietekme uz sabiedrību ir radikāli mainījusies. Īpaši svarīgi ir ieskatu sniegšana par iespējām, kādas prostitūcija var nodrošināt sievietēm, kas par tās izvēli izvēlas. Dažu prostitūtu tā ir esošās sociālās, ekonomiskās vai kultūras struktūras dēļ, jo dažreiz viņas nemaz nevar iedomāties citu iespēju. Socioloģijas profesors un pētnieks Džons Lennards izteicis savu viedokli par šo tēmu, pievēršot uzmanību tam, kā veidojušās šīs karjeras norises veida iespējas dažu prostitūtu izvēles dēļ. Viņš norāda, ka, lai saprastu īstermiņa prostitūtas un plašums, kādā viņas aizņemties savas izvēles, jāsaprot, ko tās meklē, un kādēļ. Prostitūtas ir veidojušas jaunas karjeras iespējas, un dažas izvēlēto attieksmi izvēlējusies saņemt labumu no savas ar prostitūciju saistītās aktivitātes. Tāpēc iespējas veidot jaunu profesiju īrēm, pavadīt pavadoņa servisu, izmantot mobilās vietnes vai izveidot pieprasījuma numurs vai biroja piedāvājums ir bieži sastopamas izvēles. Psihologs Lukass Džeksons norāda, ka ar prostitūciju saistītās iespējas ir bezgalīgas, jo visi ir atšķirīgi. Sludinājumu un vietņu espalsions, mūsdienīgums, atrašanās vietas un izmaksas ir galvenie aspekti ātrai labuma gūšanai. Viņš arī uzsvēra, ka plašais kanālu un aktivitāšu klāsts, kurš tiek līdzskarots prostitūcijai, ir kaut kas, ko nevar ignorēt. seksa iepazīšanās jāpieņem, ka īstermiņa prostitūcija ir pozitīva lieta, jo nodrošina ekonomisko labumu prostitūtām, kas parasti nevarētu gūt labumu no jebkura darba attiecībām. Īstermiņa prostitūtas ir atbalstījušas savu komandu un ļauj izveidot savu karjeru tur, kur tai agrāk nebija iespējas. Piemēram, cilvēki bieži vien izmanto tādas iespējas kā seksuālie pakalpojumi, lai iegūtu naudu, kuru viņi vēlas. Kad cilvēki uzsāk īstermiņa seksuālo vakarošanu, tiek izveidots komandas veids ar augstiem prasībām par neatkarības un drošības pasākumiem. Tie ļauj īstermiņa darba prostitūtām justies komfortabli, zinot, ka, lai gan viņas var ieņemt riskantās vietas, tie būtu droši un saudzīgi. Pieaugušo spēles uzlabo prostitūtu darba drošību un atalgojumu. Tie ļauj prostitūtām uzņemties valdīšanu pār savu seksuālo identitāti, izvēloties pašas klientus, noiļot tos atbilstoši savām vēlmēm, izvēloties tādus, kuriem nav sliktas slavas. Viņas var arī pieņemt saderinātāja vērtējumu, no kuru ļoti labi labums. Neatkarīgā prostitūta arī var baudīt īstermiņa seksuālo darbu. Viņiem ir viedoklis par cik gan atlīdzības daudzums tiek maksāts, ko meklē klients un cik daudz laika viņš vēlas pavadīt, pirms viņš atstāj. Šī metodika ļauj sievietēm savas peļņas daudzumu kontrolēt, tieši izprast algu, kas tiek aprēķināta, un sekot uzņēmējdarbības vajadzībām. Tomēr arī īstermiņa prostitūcija ir mājiena saistībā ar seksuāla sadomazo spēlēm, ne mērķjutīgām darbībām, un nevajadzētu piespiest kādu lietot neņemamas pakalpojumu izmaksas vai pamudināt cilvēkus lietot vardarbību. Šīs lietas var ļaut prostitūtām uzņemties lielāku kontroli pār savu profesiju un pašu sevi. Turklāt īstermiņa prostitūtas var saņemt atlīdzību arī par servisam vai seksam, un tas var būt saistīts ar vairākiem saprātīgiem noteikumiem, kas darbojas starp visām pusēm. Viņas var izveidot ilgtermiņa partnerattiecības ar klientiem un pieņemt dāvanas, jo dzīvības stils, kas parasti tiek lietots ilgtermiņa prostitūcijā, īstermiņa prostitūtam var palīdzēt ekonomiski, nevis klientam. Gan Grisels Felices, gan Endrjū Galčēs ir kļuvuši par īstermiņa prostitūtu profesionāļu iedvesmojošiem stāstiem, piemēram, viņām abām bija iespēja gūt peļņu, dodoties uz pasaules pilsētām, organizējot klubus un piedāvājot savus pakalpojumus. Kā arī, ir apskatīti dažādi veidi, kā īstermiņa prostitūcijas dalībnieces pilnveido savas prasmes un prasme panākt vēlamo rezultātu.

seksa iepazīšanās

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly